ทำไม??? ...คนจึงบอกว่า "ในนมแรกคลอดของวัว มีภูมิคุ้มกันโรคชนิด จี สูงกว่าในนมแรกคลอดของคน"

ดูจากตารางแล้วจะเข้าใจ ของวัวมี IgG 47.6 mg/ml ในขณะที่ของคนมี 0.43 mg/ml จึงเป็นการนำมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงปริมาณ ที่มากกว่ากันถึง ร้อยเท่า ถึงการดูดซึมและนำไปใช้อาจไม่ได้เต็มร้อยเท่าของคน แต่ Colostrum ของวัว ก็มี IgG ที่เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์จากการวิจัยของสถาบันต่างๆทั่วโลก

 

โคลอสตรุ้ม จากวัว อาจจะนำมาเป็นหนึ่ง Nutraceutical ซึ่งสามารถป้องกันและบรรเทาได้หายโรคในเด็กแรกเกิดและผู้ใหญ่

Nutraceutical หมายถึง อาหาร หรือส่วนประกอบของอาหาร ที่มีสรรพคุณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ประโยชน์ทางยา ป้องกันโรค รักษาโรค และชะลอความชรา

Bovine colostrum (BC) may be one of the promising nutraceuticals which can prevent or mitigate various diseases in newborns and adults.

Bovine colostrum: an emerging nutraceutical
Siddhi Bagwe/ Leo J.P. Tharappel / Ginpreet Kaur / Harpal S. Buttar
Published Online: 2015-03-12 | DOI: https://doi.org/10.1515/jcim-2014-0039

 

คน กับ วัว...ภูมิใครเป็นอย่างไร...ดูกัน

ถึงแม้ IgG ของวัวจะมากกว่าของคนถึง 100 เท่า แต่การดูดซึมก็สู้ของคนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม โคลอสตรุ้มจากวัว ก็ยังเป็นโปรตีนที่สำคัญที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

 

โคลอสตรุ้ม มี IGF-1 และ TGF-B มีคุณสมบัติทางชีวเคมีในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อและกระดูกอ่อน

Colostrum contains IGF-1 and TGF-B, whose muscle and cartilage repair characteristics are biochemically unsurpassed.

“THE AMERICAN CHIROPRACTOR” Colostrum: IMPLICATIONS FOR ACCELERATED RECOVERY IN DAMAGED MUSCLE AND CARTILAGE, PREVENTION OF SOME PATHOGENIC DISEASE. Daniel S. Bricker B.S.

เช็คๆๆ ด่วน !!! ลูกคุณสูงอยู่ในเกณฑ์ไหน