โคลอสตรุ้ม จากวัว อาจจะนำมาเป็นหนึ่ง Nutraceutical ซึ่งสามารถป้องกันและบรรเทาได้หายโรคในเด็กแรกเกิดและผู้ใหญ่

Nutraceutical หมายถึง อาหาร หรือส่วนประกอบของอาหาร ที่มีสรรพคุณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ประโยชน์ทางยา ป้องกันโรค รักษาโรค และชะลอความชรา

Bovine colostrum (BC) may be one of the promising nutraceuticals which can prevent or mitigate various diseases in newborns and adults.

Bovine colostrum: an emerging nutraceutical
Siddhi Bagwe/ Leo J.P. Tharappel / Ginpreet Kaur / Harpal S. Buttar
Published Online: 2015-03-12 | DOI: https://doi.org/10.1515/jcim-2014-0039