ทำไม??? ...คนจึงบอกว่า "ในนมแรกคลอดของวัว มีภูมิคุ้มกันโรคชนิด จี สูงกว่าในนมแรกคลอดของคน"

ดูจากตารางแล้วจะเข้าใจ ของวัวมี IgG 47.6 mg/ml ในขณะที่ของคนมี 0.43 mg/ml จึงเป็นการนำมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงปริมาณ ที่มากกว่ากันถึง ร้อยเท่า ถึงการดูดซึมและนำไปใช้อาจไม่ได้เต็มร้อยเท่าของคน แต่ Colostrum ของวัว ก็มี IgG ที่เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์จากการวิจัยของสถาบันต่างๆทั่วโลก